registration_button_endokrinologie_20242.png


Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit preferovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne organizační výbor kongresu.


Abstrakty budou publikovány v elektronickém sborníku, který obdrží všichni účastníci kongresu.


Abstrakt je možné nahrát po přihlášení do kongresového registračního systému (tlačítko níže) prostřednictvím formuláře „Registrace k aktivní účasti“ do 15. prosince 2023.Důležité termíny


  • uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 15. prosince 2023
  • rozeslání rozhodnutí o přijetí a formě prezentace: do 30. prosince 2023


Pokyny pro autory abstraktů


  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 250 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
  • struktura abstraktu: Východisko – Popis případu – Závěr
  • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr
  • pokud se jedná o kazuistiku, prosíme o uvedení stručné anamnézy, provedených vyšetření a terapeutických postupů vztahujících se k danému problému abstrakt nesmí obsahovat grafy, tabulky, obrázky a odkazy na odborné a literární zdroje
  • abstrakt nesmí obsahovat grafy, tabulky, obrázky a odkazy na odborné a literární zdroje
  • na konci textu může být uvedena případná podpora prezentované práce (grant, projekt apod.)


Šablona ke stažení