Úvodní slovo

lebl-web.png
Vážení kolegové a přátelé, dětští endokrinologové a sympatizanti dětské endokrinologie,

po zrušení společných slovensko-českých Dnů dětské endokrinologie jsme se rozhodli uspořádat v lednu 2022 samostatné setkání. Už se prostě musíme vidět nebo alespoň slyšet. Jsme přesvědčeni o tom, že i v covidové éře se lidé potřebují setkávat, osobně hovořit, ale také odborně se navzájem inspirovat. V naší skupině se nám to podařilo naposledy v lednu 2020 v Ostravici.

Dny dětské endokrinologie proběhnou ve dnech 28.–29. ledna 2022. Pokud situace dovolí, budou se konat prezenčně v Praze v hotelu Don Giovanni. Pokud to aktuální situace a restrikce nedovolí, budou se konat hybridně nebo distančně. ALE BUDOU SE KONAT URČITĚ!

Program bude sestaven z kazuistik účastníků (můžete přihlásit i kazuistiku, která byla připravena pro Bratislavu) a bude doplněn několika symposii k aktuálním tématům dětské endokrinologie (vyzvaná sdělení).

Těšíme se na viděnou s Vámi v lednu 2022!

Jan Lebl
jménem organizátorů