Úvodní slovo

lebl-web.png
Vážení přátelé dětské endokrinologie, milí spolupracovníci, dámy a pánové,

rád Vás zvu k účasti na 21. dnech dětské endokrinologie, které se uskuteční ve dnech 24.–25. ledna 2020 v Ostravici. Vydáme se do podmanivě krásného kraje, který zná většina z nás zatím jen díky povinné četbě – do kraje Petra Bezruče. Odborný program bude probíhat na dohled břehů „šumivé, divoké Ostravice“, které tak dobře rozuměla „děvucha z hor“ Maryčka Magdonova, v pomyslném stínu beskydských vrcholů. Svůj kraj nám přiblíží naši kolegové MUDr. Ivana Röschlová, která zvolila místo konání, a MUDr. Jiří Strnadel, který připravil „ostravskou část“ odborného programu a který nám také v pátek v podvečer představí svůj pohled na Petra Bezruče.

Odborný program bude sestaven z více tematických celků a je zaměřen na postgraduální vzdělávání v dětské endokrinologii. V pátek se z několika úhlů pohledu seznámíme se syndromem Noonanové a dalšími RASopatiemi, vyslechneme nejnovější zkušenosti z chirurgie endokrinních orgánů, speciální přednášku o poruchách homeostázy sodíku u dětí a symposium mladých dětských endokrinologů. Budou udělena dvě ocenění za nejlepší publikace v našem oboru za rok 2019.

V sobotu se k nám připojí dětští lékaři z blízkého okolí a spolu s nimi budeme sdílet novinky o metabolismu dětského skeletu, o minipubertě a pubertě, ale také o žhavém tématu současné doby – o transgenderové medicíně. Seznámíme se s dalším laureátem ceny doc. Aloise Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii.

Odborný program nám přiblíží vysokou úroveň medicíny v ostravské fakultní nemocnici i na řadě dalších pracovišť celé České republiky. Věřím, že bude přínosem pro Vaši profesní kvalifikaci, ale také příjemným zpestřením všedních pracovních dnů v nevšedním prostředí.

Těším se na setkání s Vámi v lednu 2020 v Ostravici!

Jan Lebl