Úvodní slovo

Vážení kolegové, dětští endokrinologové a příznivci dětské endokrinologie,

 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 23. dny dětské endokrinologie, které se uskuteční ve dnech
20.–21. ledna 2023 v Plzni v hotelu Vienna House, v těsné blízkosti Plzeňského Prazdroje a historického centra města.

 
Věříme, že Vás program našeho setkání zaujme. Bude kombinovaný z vyzvaných sdělení a volně přihlášených kazuistik účastníků. Plánujeme přehledová sdělení o významu a řešení hraničních hodnot TSH, o smyslu kostního věku, o novém pohledu na dítě s malým vzrůstem, o léčbě bisfosfonáty v pediatrii a některá další. Budeme rádi, když přihlásíte svoji kazuistiku, zašlete její abstrakt a podělíte se tak s ostatními o vlastní medicínské zkušenosti.
 
Dny dětské endokrinologie 2023 uspořádáme společně s lékařkami z Ukrajiny, které na Ukrajině stále žijí a pracují, a které k nám přijedou v lednu 2023 z Kyjeva a z Dnipra předávat a sdílet zkušenosti z dětské endokrinologie. Budeme tedy mít společné „Česko-ukrajinské dny dětské endokrinologie“.
 
Setkání bude zahájeno v pátek v poledne 20. ledna a bude ukončeno 21. ledna po poledni.
 
Věříme, že 23. dny dětské endokrinologie přinesou nejen nové odborné informace, ale také příjemné společenské zážitky a vzájemná setkání.
 
Na Vaši účast se těší
 
Renata Pomahačová
Jan Lebl
Zdeněk Šumník
Jiřina Zapletalová
 

jménem organizátorů