Pořadatel

logo-cps-web-(2).png


Sekce dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP

 

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.