Pořadatel

logo-cps-web-(2).png

Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP

 

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Ivana Röschlová
MUDr. Jiří Strnadel
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.