Registrace k aktivní účasti

Organizační a programový výbor konference vítá volná sdělení – kazuistiky, které budou prezentovány formou přednášek.
Abstrakty budou publikovány ve sborníku, který obdrží všichni účastníci konference.

V případě zájmu o aktivní účast v programu konference Vás prosíme o zaslání abstraktu Vaší kazuistiky prostřednictvím konferenčního registračního systému (tlačítko níže). Abstrakt lze odeslat po vytvoření uživatelského účtu. Zadaný e‑mail (ID uživatele) a heslo si prosím uložte, využijete je při pozdější registraci na konferenci či některou z budoucích akcí.


registration_button_Endokrinologie_2022_Abstr.png


Důležité termíny
Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 15. 12. 2022
Rozeslání rozhodnutí o přijetí do programu:  22. 12. 2022

Pokyny pro autory abstraktů
  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 370 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů a jejich pracovišť)
  • šablona abstraktu ke stažení