Předběžný program

 • Symposium: Syndrom Noonanové a další RASopatie: Diagnostika a terapie
  (genetická diagnostika, prenatální kardiologie, kardiologická problematika v dětství, současné možnosti terapie)

 • Soutěž o nejlepší publikaci v oboru dětská endokrinologie – vystoupení laureátů

 • Symposium: Aktuality z chirurgie endokrinních orgánů
  (diagnostika a terapie tumorů střední jámy lební v dětském věku; operace štítné žlázy v dětském věku; nesestouplé varle)

 • Přednáška State-of-the-art: Hyponatremie a hypernatremie v dětském věku

 • Symposium mladých dětských endokrinologů 

 • Petr Bezruč, básník mého srdce (MUDr. Jiří Strnadel)

 • Symposium: Metabolická onemocnění dětského skeletu (nové možnosti diagnostiky a terapie rachitid; diagnostika a terapie sekundární osteoporózy; vliv chronických onemocnění ledvin na růst a kostní metabolismus) 

 • Udělení ceny doc. Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii

 • Symposium: Diagnostika a terapie poruch minipuberty a puberty 

 • Symposium: Tři pohledy na transgenderovou medicínu u dětí a adolescentů