Akreditace ČLK

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (evidenční číslo akce: 59117, číslo akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 11 kreditů

Aktivní účast: hlavní autor přednášky 7 kreditů, spoluautor přednášky 5 kreditů, hlavní autor posteru 5 kreditů, 1. a 2. spoluautor posteru 3 kredity, 3. a další spoluautoři posteru 1 kredit.