Akreditace ČLK

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.