Akreditace ČLK

Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

ID vzdělávací akce: 109558
Název vzdělávací akce: 23. dny dětské endokrinologie
Počet přidělených kreditů: 12

Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována. 

Kredity získané za aktivní i pasivní účast na sjezdu budou členům ČLK připsány automaticky.
Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.